Nữ chính chuyên cắm sừng đàn ông, giấu nhân tình trên gác xép sau đó sát hại chồng gây chấn động nước Mỹ