Sau lùm xùm đặt mua chất nghiện, YG xác nhận B.I rời iKON, chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty

Yến Thu 16:08 12/06/2019

Ooops... Error 404

Xin lỗi, nhưng trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại.

Bạn có thể trở về TRANG CHỦ