Bài Quốc Ca bị đánh bản quyền, gia đình cố NS Văn Cao bày tỏ: "Gia đình đã giao toàn bộ quyền cho Nhà nước. Bộ Văn hóa và Cục Bản quyền cần có ý kiến"

Khánh Vy 21:45 04/11/2021

Ooops... Error 404

Xin lỗi, nhưng trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại.

Bạn có thể trở về TRANG CHỦ