Thông tin của hơn 2 triệu tài khoản của một ngân hàng Việt Nam bị lộ trên diễn đàn hacker nước ngoài

Tiên Sinh 12:05 22/11/2019

[MNewsvn.com] Trên một diễn đàn nước ngoài, thông tin của rất nhiều tài khoản ngân hàng của người dùng Việt đã bị chia sẻ bất hợp pháp và người đăng tải cho hay sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều thông tin trong thời gian tới.

Ngày 29/10, trên diễn đàn Raidforums đã xuất hiện một thông tin cho rằng hơn 2 triệu thông tin tài khoản ngân hàng Việt Nam đã bị lộ. 

Những thông tin bao gồm đầy đủ họ tên, số chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm sinh, giới tính, email,…

Thông tin của hơn 2 triệu tài khoản của một ngân hàng Việt Nam bị lộ trên diễn đàn hacker nước ngoài

Đáng lưu ý, tài khoản trên diễn đàn này cho biết sẽ tiếp tục tải lên những dữ liệu mà người này có trong thời gian tới, đồng thời khẳng định còn có dữ liệu của nhiều ngân hàng khác.

Năm ngoái, cũng trên diễn đàn này, dữ liệu của 5 triệu khách hàng của Thế giới Di động được đăng tải lên, bao gồm hàng triệu email, thông tin thẻ thanh toán như visa, thẻ tín dụng,…

Tại Việt Nam, việc bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định 117/2018 của Chính phủ.

Theo đó, về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng, Nghị định nêu rõ: Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó.

Loading...