Facebook sập toàn cầu trong vài giờ, Mark Zuckerberg đã 'bay màu' hơn 6 tỷ USD

Khánh Vy 10:15 05/10/2021

Ooops... Error 404

Xin lỗi, nhưng trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại.

Bạn có thể trở về TRANG CHỦ