Thấy lần nào cũng bị thừa cơm, thanh niên cay cú viết hẳn lời nhắn tới chủ quán và cái kết câm nín: Giờ muốn sống lương thiện khó ghê!

Sữa Dâu 20:25 05/02/2021

Ooops... Error 404

Xin lỗi, nhưng trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại.

Bạn có thể trở về TRANG CHỦ