Đề xuất Quốc khánh 2-9-2021 nghỉ 4 ngày liên tiếp

Tiên Sinh 05:51 16/09/2020

[MNewsvn.com] Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2021 là 4 ngày liên tiếp, từ 2-9 đến hết 5-9.

Theo cơ quan đề xuất, Bộ luật lao động sửa đổi mới quy định từ năm 2021 dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2-9 sẽ được nghỉ 2 ngày (có thể chọn nghỉ một ngày trước hoặc sau ngày 2-9). Do đó, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề xuất theo 2 phương án:

Phương án 1: nghỉ ngày liền kề sau ngày 2-9. Với phương án này, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày thứ năm 2-9 đến ngày chủ nhật 5-9. Trong đó 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Đề xuất Quốc khánh 2-9-2021 nghỉ 4 ngày liên tiếp

Dịp Quốc khánh năm 2021 người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ 2-9 đến hết 5-9

Phương án 2: nghỉ ngày liền kề trước ngày 2-9. Với phương án này, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày từ ngày thứ tư 1-9 đến ngày thứ năm 2-9, đi làm vào ngày thứ sáu 3-9 và tiếp tục nghỉ 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần là 4-9 và 5-9.

Với 2 phương án đưa ra, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ chọn phương án 1 là nghỉ ngày liền kề sau ngày 2-9. Với phương án này công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, thuận tiện cho việc kỷ niệm, chào mừng ngày Quốc khánh, chuẩn bị vào năm học mới, đi du lịch…

Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Loading...