Cập nhật: Danh sách 48 trường đại học cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuần

Tiên Sinh 11:03 04/05/2021

[MNewsvn.com] Nhiều trường đại học đã tiến hành cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuần hoặc chờ khi có thông báo mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường học đã cho sinh viên nghỉ học trên trường, thay vào đó bằng hình thức trực tuyến. Thông thường, các trường sẽ cho nghỉ từ 1-2 tuần, hoặc kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm: Học sinh Hà Nội dừng đến trường từ 4/5

Cập nhật: Danh sách 48 trường đại học cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuần

Cụ thể như sau:

Cập nhật: Danh sách 48 trường đại học cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuầnCập nhật: Danh sách 48 trường đại học cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuầnCập nhật: Danh sách 48 trường đại học cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuần

Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật...