Việt Nam chế tạo thành công bộ kit thử Covid-19 tương đương với thiết bị của WHO cho kết quả trong 80 phút

Tiên Sinh 17:39 03/03/2020

Ooops... Error 404

Xin lỗi, nhưng trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại.

Bạn có thể trở về TRANG CHỦ