Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết

Tiên Sinh 06:15 09/03/2020

[MNewsvn.com] Để ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19, các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo về việc cách ly tại nhà, tránh lây lan virus ra cộng đồng.

Ai cần cách ly tại nhà?

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết  

Chuẩn bị cách ly như thế nào?

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết

Những đồ đạc cần chuẩn bị trong phòng:

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết

Chuẩn bị đồ sát khuẩn cho người chăm sóc

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết

Người chăm sóc cần làm gì khi vào phòng cách ly?

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết  

Khi ra khỏi phòng cách ly, người chăm sóc cần làm gì?

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết   Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết  

Các thành viên sống cùng nhà với người cách ly cần làm gì?

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết  

Bảng theo dõi nhiệt độ cơ thể khi cách ly tại nhà

Các bước cách ly tại nhà phòng lây lan dịch Covid-19 mọi người cần phải biết